• Gençlerle
  Uygulamalı
  Girişimcilik ve
  Bilişim Eğitimi

  Welcome
 • Proje Özeti

  Erasmus+ Programı Ana Eylem3: Yapılandırılmış Diyalog - Gençler ve Karar Alıcılar Arasında Gençlik Alanında Toplantılar” projeleri kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile hazırlanan "Gençlerle Uygulamalı Girişimcilik ve Bilişim Eğitimi" adlı projemiz, Türkiye Ulusal Ajansı desteği ile hayata geçirilmiştir.

  Bu proje ile Ankara merkez ve taşra ilçelerinden 40 Lise 9-10-11. sınıf öğrencisi, 40 bilişim teknolojileri ve teknoloji ve tasarım öğretmenine bilişim ve girişimcilik ile ilgili eğitimler verilecektir. Bu eğitimlerden iki ay sonra tüm katılımcılar için 1 günlük girişimcilik çalıştayı planlanacak ve gençlerin mentörlerle buluşması sağlanarak iyi girişimcilik örnekleri paylaşılacaktır.

  Proje kapanış toplantısında ise, gençlerin karar vericiler ile bir araya gelmesi sağlanacak, bu toplantıda lise öğrencileri girişimcilik ile ilgili proje fikirlerini sunacak, öğretmenler ise bilişim teknolojileri ve teknoloji ve tasarım dersi için yeni ders planı örnekleri sunacaktır.

  Proje Amaçları

  • Gençlerin demokratik hayata katılımını sağlamak
  • Politika yapıcılar ile gençleri bir araya getirerek eğitim politikaları geliştirilmesine gençlerin de dahil edilmesini sağlamak
  • Katılımcı gençleri başarılı girişimciler ile buluşturup, onlarda girişimcilikle ilgili farkındalık yaratmak
  • Katılımcılar arasında yaratıcı fikirleri olanları, girişimcileri destekleyen sponsor kişiler ile tanıştırıp fikirlerinin gerçekleşmesine olanak sağlamak
  • Gençlerin girişimcilik ve bilişim ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak
  • Gençlerin çeşitli konularda proje yazma becerilerini arttırmak
  • Gençlerin bireysel çalışmalar, takım çalışması ve yarışma gibi etkinlikler yoluyla problem çözme yeteneklerini arttırmak
  • Gençlerin sözel, matematiksel, mantıksal ve bilişsel akıl yürütme becerilerini geliştirmek
  • Katılımcılara 21. yüzyıl becerileri olarak gösterilen girişimcilik, yaratıcılık, problem çözme, iletişim ve işbirliği vb. davranışları kazandırmak
  • Gençlerin özgüven ve özdeğerlerini pekiştirmek

  Proje Faaliyetleri

  • Açılış Toplantısı
  • Girişimcilik ve Bilişim Eğitimleri (Python, Web tasarımı, Girişimcilik, Zeka oyunları, Oyun tasarımı)
  • Girişimcilik Çalıştayı
  • Kapanış Toplantısı
  • Yaygınlaştırma ve Sürdürülebilirlik Faaliyetleri


 • Proje Ortakları


  Orta Doğu Teknik Üniversitesi

      Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 • Proje Sonuçları

 • Snow Snow Snow

  Snow Snow Snow

  Snow Snow Snow

  Snow Snow

 • İletişim  Orta Doğu Teknik Ünversitesi

  ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No: 1, 06800 Çankaya/Ankara

   Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/ Strateji Geliştirme Birimi Şafaktepe Mahallesi, 125 Cad. No: 5 Şafaktepe İlkokulu Yanı Mamak/ANKARA